MEIJER | bouwkundig aannemer in utiliteitsbouw, woningbouw, projectontwikkeling, onderhoud, verbouwen en renovatie.

Meijer is een bouwkundig aannemingsbedrijf met ruim 85 jaar ervaring op het gebied van  utiliteit- en woningbouw, onderhoud, renovatie en verbouw. Toepassingsgebied voor het bedrijfssysteem is ‘utiliteits- en woningbouw’ en ‘onderhoud en renovatie’. Daarnaast biedt Meijer in samenwerking met Investia Vastgoed en SIP Europe NL een complete dienstverlening aan op het gebied van projectontwikkeling en modulaire bouw op basis van prefab SIP-elementen. Dit gedeelte valt buiten de scope en werking van dit bedrijfssysteem. 

Meijer gelooft in duurzaam ondernemen (lees: lange termijn) met daarbij een goede samenwerking met werknemers, opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers. Meijer wil zich kenmerken door een goede prijs-kwaliteit verhouding, transparantie, betrokkenheid en meedenkend persoonlijk contact waarbij een afspraak een afspraak is. Daarbij wenst Meijer een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar continuïteit, tevreden opdrachtgevers en medewerkers en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Om dit te kunnen realiseren heeft Meijer een bedrijfssysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu zijn geborgd. Bovendien voldoet dit bedrijfssysteem aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 en de eisen van VCA** 2017/6.0 zodat de werking van dit bedrijfssysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd. 

Het bedrijfssysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers, onderaannemers, bezoekers en opdrachtgevers op een zodanige wijze dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen te worden voorkomen en negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk worden verbeterd. Een belangrijk aspect van het bedrijfssysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met opdrachtgevers, een goede interne overlegstructuur en periodieke (interne) audits.

Het management team is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het bedrijfssysteem. Jaarlijks stelt het management team een reeks doelstellingen op, gericht op de continuïteit van de organisatie, kwaliteitsverbetering van dienstverlening, veiligheid, gezondheid, milieu en klanttevredenheid. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, gevolgd en indien nodig aangepast. Bovendien neemt het management team alle mogelijke maatregelen om het beleid in de praktijk te brengen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers dit beleid begrijpen, ondersteunen en uitdragen.

Elke medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van alle afspraken die zijn vastgelegd in het bedrijfssysteem. Het beheer van het bedrijfssysteem is toevertrouwd aan de KAM-coördinator. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het onderhoud van het bedrijfssysteem, het coördineren van (interne) audits en het rapporteren aan het management team.