Respect voor mens en omgeving

Meijer opereert als een bewuste en proactieve aannemer die rekening houdt met de belangen van mens en haar omgeving. Door sociale, economische en milieuaspecten op verantwoorde wijze met elkaar te combineren, dragen wij bij aan een duurzame samenleving.

Meijer biedt haar klanten duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van wonen en werken. Met onze integrale projectbenadering onderscheidt Meijer zich van haar collega’s en is zij in staat gebouwen met een hoger kwaliteitsniveau en lagere exploitatiekosten te realiseren. De belasting van het milieu wordt daarbij tot een minimum beperkt.

De voordelen voor onze opdrachtgevers zijn:

  • lagere energie- en onderhoudskosten
  • langere levensduur
  • gunstiger verhuurperspectief

Desgewenst verzorgt Meijer voor u de certificering en beoordeling op duurzaamheid.

MEIJER | bouwkundig aannemer in utiliteitsbouw, woningbouw, projectontwikkeling, onderhoud, verbouwen en renovatie.
MEIJER | bouwkundig aannemer in utiliteitsbouw, woningbouw, projectontwikkeling, onderhoud, verbouwen en renovatie.