Oplevering woonhuis, Lorentzplein Haarlem

Medio juli hebben wij de interne verbouwing van een woonhuis aan het Lorentzplein te Haarlem naar alle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

lorentzhaarlem_nieuws